Dan otvorenih vrata u Udruzi slijepih Ogulin

Danas 2. lipnja imali smo Dan otvorenih vrata u Udruzi slijepih Ogulin za naše građane i sve one koji žele pobliže upoznati kako izgleda svakodnevica slijepih i slabovidnih osoba te na koji način im pomažemo u kretanju i svakodnevnom življenju .

Da bismo približili svijet slijepih osoba našim sugrađanima, u sklopu Dana otvorenih vrata pripremili smo malu prezentaciju tiflotehničkih pomagala koji pomažu slijepim i slabovidnim osobama u svakodnevnom životu.

Uz to smo imali malu radionicu o tome kako se služiti i kretati uz pomoć bijelog štapa te radionicu o kretanju slijepih osoba uz pomoć eho lokacije.

Provođenje programa “Otvorena vrata” u Udruzi slijepih Ogulin

Udruga slijepih Ogulin provodi 2. godinu programa “Otvorena vrata” koji se financira sredstvima glavnog partnera Udruge , a to je Ministarstvo rada , mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Provođenje 2. godine ovog programa završava 31. svibnja 2022. godine, a od 1. lipnja 2022. godine započinje provođenje završne 3. godine programa.

Cilj ovog programa je pomoć u svakodnevnom životu u obliku osobne asistencije svim članovima Udruge, pomoć u kretanju i besplatni prijevoz liječniku i sve druge ustanove unutar karlovačke županije, a sve to osigurano je radom osobnih asistenata naše Udruge.

Kako bismo olakšali komunikaciju našim članovima te kao pomoć u njihovim životnim potrebema, Udruga slijepih Ogulin putem programa “Otvorena vrata” osigurava našim članovima nabavku raznih tiflotehničkih pomagala i mobitela sa SOS tipkama i glasovnim biranjem.

U nastavku se nalazi galerija sa fotografijama kao mali osvrt na 2. godinu provođenja programa “Otvorena vrata” .

Svečano uručeni novi ugovori za usluge videćeg pratitelja za razdoblje od 2022. do 2023. godine

Danas su u Rijeci svečano uručeni ugovori Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Udrugama koje provode dvogodišnje programe osobne asistencije osobama sa invaliditetom od 2022. do 2023. godine
Udruga slijepih Ogulin provodi od ove godine novi dvogodišnji program glavnog partnera Udruge Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom “Kroz život zajedno” koji spada pod grupu 3 programa osobne asistencije osobama sa invaliditetom, a tu spadaju usluge slijepim i slabovidnim osobama koje su nesamostalne u kretanju i prilikom kretanja trebaju pomoć videćeg pratitelja.
Putem ovoga programa Udruga slijepih Ogulin omogućuje našim korisnicima dvoje videćih pratitelja koji će biti na raspologanju u vidu pratnje i prijevoza korisnicima programa unutar karlovačke županije prilikom odlaska liječniku, u trgovinu, ljekarnu, banku te za ostale potrebe korisnika .
Ugovor je za Udrugu slijepih Ogulin u pratnji videće pratiteljice preuzeo predsjednik Udruge slijepih Ogulin gosp. Miljenko Vučić .

Kako povećati kvalitetu života slijepih osoba?

lenta-1024x400

Rezultati istraživanja pružaju jasnu predodžbu o sociodemografskim obilježjima slijepih

osoba i njihovoj procjeni vlastite kvalitete života. Iako je riječ o skupini koja je po svojim

obilježjima značajno heterogena, rezultati dobiveni  istraživanjem jasno ukazuju na

potrebe ove višestruko ranjive skupine.

 

Preporuke za povećanje kvalitete života slijepih osoba su:

Potrebno je provesti detaljnije analize povezanosti pojedinih varijabli obuhvaćenih istraživanjem

i usporedba razlika u procjeni kvalitete života prema pojedinim kvalitativnim i

kvantitativnim čimbenicima

Nužno je isticati važnosti samoprocjene kvalitete života u istraživanjima sličnima ovome

Značajno je u istraživanjima uzeti u obzir dokazanu višestruku ranjivosti

ove ranjive skupine

Kontinuirano postoji potreba za kreiranjem, evaluacijom i prilagodbom javnih politika iz

domena života slijepih osoba (pristupačnost, zdravstvo, zapošljavanje, socijalne politike,

itd.) koje prepoznaju višestruku ranjivost i dovoljno se adekvatno i održivo bave ključnim

“slabim točkama” na koje je potrebno djelovati da se unaprijedi kvaliteta života ove

populacije.

 

Udruga slijepih Ogulin uz pomoć projekta kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, pruža svojim članovima potporu u različitim socijalnim aktivnostim, gdje se maksimalno posvećuju zbližavanju sa korisnikom i svijetom u kojem se sami ne snalaze najbolje. U tom slučaju videći pratitelj nastoji korisnika što više uključiti u razne socijalne aktivnosti, pružiti pomoć prijevoza do raznih ustanova ( (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ured itd.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – pružiti pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koji žive sami i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi. Videći je pratitelj posebice koristan članovima koji stanuju u zabačenim dijelovima jer im se omogućuje realizacija obveza i potreba.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je sufinancirano od strane Eu također 487.920,00 kn. Trajanje projekta 08.01.2020.-08.01.2022.

 Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin. 

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr .

Zapošljavanje i socijalna uključenost slijepih osoba

lenta-1024x400

Danas se nerijetko može čuti izjava: „Danas svi teško ili nikako ne pronalaze posao, što onda očekuju osobe s invaliditetom?“ Ovakve rečenice, bile one tihi unutarnji glas ili izgovorene, razotkrivaju pravi opseg opasnosti od nejednakog tretmana, segregacije i diskriminacije osoba s invaliditetom, uključujući i osobe s oštećenjem vida. Naime, pravo na rad temeljno je ljudsko pravo i kao takvo ne može se u većoj ili manjoj mjeri dodijeliti određenoj društvenoj kategoriji. Budući da kao osnovno ljudsko pravo pripada svakom čovjeku bez iznimke, jasno nam je da je ovakvo razmišljanje samo pokušaj racionaliziranja i opravdanja duboko nepravednih društvenih trendova te je kao takvo diskriminirajuće i neprihvatljivo. Mnogi poslodavci gaje predrasude o slabijem radnom potencijalu ove populacije ili neutemeljena uvjerenja o njihovom čestom pobolijevanju i izostajanju s posla u odnosu na druge zaposlenike. Posljedica spomenutih predrasuda jest porazna činjenica da su osobe s oštećenjem vida iz perspektive poslodavaca pri dnu ljestvice poželjnih radnika te se nalaze među najteže zapošljavanom populacijom čak i unutar skupine osoba s invaliditetom.

Većina slijepih osoba bavi se predviđenim zanimanjima poput telefonista, masera i fizioterapeuta..

Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .
(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).

Samo budi uz mene!

lenta-1024x400

Uz pomoć projekta “Budi uz mene” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Udruga slijepih Ogulin organizira dnevne aktivnosti koje su prilagođene članovima Udruge, kako bi im se povećala socijalna uključenost te unaprijedila kvaliteta života.

Udruga je prepoznala potrebu za organiziranjem dnevnih aktivnosti koja će ovim dosadašnjim projektom razvijati izvanistitucionalne usluge za slijepe osobe. Korisnici projekta “Budi uz mene” se sve više uključuju u društveni život zajednice kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, kreativne, zabavne i rekreacijske aktivnosti, koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima te kroz njih imaju mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je od strane Eu sufinancirano također 487.920,00 kn.

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

 

Provođenje programa “Otvorena vrata” u uvjetima posebnih epidemioloških mjera

          Provođenje programa “Otvorena vrata”  provodi  se  pod posebnim epidemiološkim mjerama obzirom da i dalje traje pandemija virusa Covid – 19 sa korisnicima programa na terenu, a po potrebi i u prostoru Udruge.

          U provođenju programa “Otvorena vrata” glavnina radnih zadataka izvršava se na terenu u dogovoru sa korisnicima programa kojima Udruga slijepih Ogulin omogućava korištenje usluge prijevoza  liječniku unutar karlovačke županije, prilikom odlaska u kupovinu, banku, trgovine odjećom, ljekarnu te za ostale potrebe korisnika, a sve to uz poštivanje epidemioloških mjera uz nošenje zaštitnih maski, dezinfekciju ruku korisnika programa i radnih površina u automobilu i prostoru Udruge slijepih Ogulin.

       Tijekom listopada 2021. godine korisnicima programa “Otvorena vrata” koji su zatražili tiflotehnička pomagala koja su osigurana ovim programom, a koja nisu na listi pomagala HZZO-a podijelili smo tražena pomagala.

 

Koliko znači videći pratitelj slijepoj osobi?

lenta-1024x400

Da bi se pojasnilo što znači biti asistent/ videći pratitelj i istovremeno osoba od povjerenja, prije svega važno je razumjeti funkciju i ulogu osobe koja pruža podršku. U kontekstu pružanja potpore tijekom komunikacije, tumačenje funkcije i uloge asistenta/ videćeg pratitelja, potpuno je drugačije. U ovom području dimenzije su višeznačne i kompleksnije jer ne uključuju odnos i interakciju dvoje ljudi – asistenta/videćeg pratitelja i osobu s oštećenjem vida, već i druge osobe uključene u neposrednu interakciju i komunikaciju te socijalni kontekst u kojem se komunikacija odvija.
Odgovornost asistenta/videćeg pratitelja je velika jer mu je zadatak omogućiti slijepoj osobi što samostalnije uključivanje u žustru debatu poslovnog sastanka, prijateljski razgovor ili samo neobavezno ćaskanje. Osobi s oštećenjem vida važno je imati osobu od povjerenja jer ona doprinosi osjećaju sigurnosti i samopouzdanju tijekom komunikacije. Osoba od povjerenja trebala bi biti visoko etična osoba koja će iskreno i u potpunosti prenijeti sve vizualne informacije koje su važne za trenutnu komunikaciju s drugim videćim osobama, ali i sve druge informacije koje doprinose općoj informiranosti osobe s oštećenjem vida.
Za samog asistenta/videćeg pratitelja iznimno je važno da ima vještinu predočavanja detalja i značajki koje percipira putem vida i tumačenja trenutnog konteksta situacije, ponašanja i neverbalnih reakcija drugih osoba i svega drugoga što je u pojedinoj situaciji za osobu s oštećenjem vida važno. Pri tome, pružajući potporu, asistent/videći pratitelj ni u jednom trenutku ne smije uskratiti ključnu informaciju ili preuzeti inicijativu u komunikaciji.
Udruga slijepih Ogulin uz pomoć projekta kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, pruža svojim članovima potporu u različitim socijalnim aktivnostim, gdje se maksimalno posvećuju zbližavanju sa korisnikom i svijetom u kojem se sami ne snalaze najbolje. U tom slučaju videći pratitelj nastoji korisnika što više uključiti u razne socijalne aktivnosti, pružiti pomoć prijevoza do raznih ustanova ( (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ured itd.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – pružiti pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koji žive sami i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi. Videći je pratitelj posebice koristan članovima koji stanuju u zabačenim dijelovima jer im se omogućuje realizacija obveza i potreba.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je sufinancirano od strane Eu također 487.920,00 kn. Trajanje projekta 08.01.2020.-08.01.2022.

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

 

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr .

Ophođenje sa slijepom osobom

lenta-1024x400

Slijepa osoba može obavljati sve radnje, uz stalnu provjeru napravljenog, s vremenom se stekne određena rutina. Ukoliko je potrebno pružiti podršku u pojedinoj aktivnosti slijepim osobama, nije moguće demonstrirati aktivnost tako da osoba gleda očima, već je potrebno taktilno upoznavanje aktivnosti, najbolje metoda je „ruka na ruci“.

Postoje situacije u kojima slijepa osoba ne može sama otkriti je li aktivnost dobro napravljena. Povratna informacija o uspješnosti mora biti taktično i diskretno
rečena: „Šminka ti se razmazala“ ili „Odjeća ti je uprljana“.

Pri upoznavanju prostora ili pri ponovnom dolaženju u isti prostor, slijepu je osobu
potrebno neizostavno upozoriti u situacijama kada su otvorena vrata i prozori, vrata od
ormara i ormarića koji su niski ili u visini glave te ih je teško detektirati. Prozor ili vrata smiju
biti otvoreni, no važno je da slijepa osoba to zna i zapamti.

Za slijepe osobe je važno da su predmeti uvijek na istom mjestu. Potrebno je obavijestiti slijepu osobu o promjenama u prostoru te ih detaljno i opisati.

Članovi Udruge slijepih Ogulin zadovoljni su uslugama koja im se pruža putem usluge videćeg pratitelja financiranog od strane Europske unije u iznosu od 487.920 kn iz Europskog socijalnog fonda, a ukupnog trajanja 24 mj. (08.01.2020.-08.01.2022.) Uz pomoć videćeg pratitelja, članove se uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pratnju liječniku, trgovinu, te sve ostale institucije koje su u određenom trenutku potrebne.

Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.)

Zašto slijepi nose tamne naočale?

lenta-1024x400

Kao odgovor na ovo pitanje, većina ljudi bi rekla da osobe s oštećenjem vida nose nijanse pa se ne ističu u društvenim okruženjima. Činjenica da bi zanemarivanje njihovih očiju moglo učiniti druge oko njih neugodno, potiče te ljude da štite oči iza tamnih naočala.

Iako je to jedan od razloga zašto slijepi ljudi nose sunčane naočale, to sigurno nije jedini.

Postoje ljudi koji su zakonito slijepi, ali imaju vrlo maleno vidno polje koje im omogućuje da vide u uskoj zoni (često poznatoj kao “tunelska vizija”). Posebne naočale pomažu tim osobama da se bolje usredotoče i daju detalje učinkovitije.

Osobe s oštećenjem vida nose sunčane naočale kako bi zaštitile svoje oči od jakog sunčevog svjetla i drugih izvora svjetlosti

Dok neki slijepi ljudi nose redovite nijanse koje blokiraju štetno UV zračenje i smanjuju intenzitet ambijentalnog osvjetljenja, drugi nose nijanse po narudžbi koje štite njihove oči od određenih boja kojima su njihove oči posebno osjetljive.

Slijepi pojedinci obično nose tamne nijanse i nose bijeli štapić, osobito dok prolazi kroz gužve.

Drugi razlog zašto slijepi ljudi nose naočale je obavijestiti druge na daljinu, pogotovo na prepunim javnim mjestima, da “imam malo / nimalo vida”. Naočale, zajedno s bijelim štapom koje obično nose, implicitno kaže da su drugi bili malo oprezniji oko njih.

Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.
Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).