Samo budi uz mene!

lenta-1024x400

Uz pomoć projekta “Budi uz mene” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Udruga slijepih Ogulin organizira dnevne aktivnosti koje su prilagođene članovima Udruge, kako bi im se povećala socijalna uključenost te unaprijedila kvaliteta života.

Udruga je prepoznala potrebu za organiziranjem dnevnih aktivnosti koja će ovim dosadašnjim projektom razvijati izvanistitucionalne usluge za slijepe osobe. Korisnici projekta “Budi uz mene” se sve više uključuju u društveni život zajednice kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, kreativne, zabavne i rekreacijske aktivnosti, koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima te kroz njih imaju mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je od strane Eu sufinancirano također 487.920,00 kn.

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

 

Provođenje programa “Otvorena vrata” u uvjetima posebnih epidemioloških mjera

          Provođenje programa “Otvorena vrata”  provodi  se  pod posebnim epidemiološkim mjerama obzirom da i dalje traje pandemija virusa Covid – 19 sa korisnicima programa na terenu, a po potrebi i u prostoru Udruge.

          U provođenju programa “Otvorena vrata” glavnina radnih zadataka izvršava se na terenu u dogovoru sa korisnicima programa kojima Udruga slijepih Ogulin omogućava korištenje usluge prijevoza  liječniku unutar karlovačke županije, prilikom odlaska u kupovinu, banku, trgovine odjećom, ljekarnu te za ostale potrebe korisnika, a sve to uz poštivanje epidemioloških mjera uz nošenje zaštitnih maski, dezinfekciju ruku korisnika programa i radnih površina u automobilu i prostoru Udruge slijepih Ogulin.

       Tijekom listopada 2021. godine korisnicima programa “Otvorena vrata” koji su zatražili tiflotehnička pomagala koja su osigurana ovim programom, a koja nisu na listi pomagala HZZO-a podijelili smo tražena pomagala.

 

Koliko znači videći pratitelj slijepoj osobi?

lenta-1024x400

Da bi se pojasnilo što znači biti asistent/ videći pratitelj i istovremeno osoba od povjerenja, prije svega važno je razumjeti funkciju i ulogu osobe koja pruža podršku. U kontekstu pružanja potpore tijekom komunikacije, tumačenje funkcije i uloge asistenta/ videćeg pratitelja, potpuno je drugačije. U ovom području dimenzije su višeznačne i kompleksnije jer ne uključuju odnos i interakciju dvoje ljudi – asistenta/videćeg pratitelja i osobu s oštećenjem vida, već i druge osobe uključene u neposrednu interakciju i komunikaciju te socijalni kontekst u kojem se komunikacija odvija.
Odgovornost asistenta/videćeg pratitelja je velika jer mu je zadatak omogućiti slijepoj osobi što samostalnije uključivanje u žustru debatu poslovnog sastanka, prijateljski razgovor ili samo neobavezno ćaskanje. Osobi s oštećenjem vida važno je imati osobu od povjerenja jer ona doprinosi osjećaju sigurnosti i samopouzdanju tijekom komunikacije. Osoba od povjerenja trebala bi biti visoko etična osoba koja će iskreno i u potpunosti prenijeti sve vizualne informacije koje su važne za trenutnu komunikaciju s drugim videćim osobama, ali i sve druge informacije koje doprinose općoj informiranosti osobe s oštećenjem vida.
Za samog asistenta/videćeg pratitelja iznimno je važno da ima vještinu predočavanja detalja i značajki koje percipira putem vida i tumačenja trenutnog konteksta situacije, ponašanja i neverbalnih reakcija drugih osoba i svega drugoga što je u pojedinoj situaciji za osobu s oštećenjem vida važno. Pri tome, pružajući potporu, asistent/videći pratitelj ni u jednom trenutku ne smije uskratiti ključnu informaciju ili preuzeti inicijativu u komunikaciji.
Udruga slijepih Ogulin uz pomoć projekta kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, pruža svojim članovima potporu u različitim socijalnim aktivnostim, gdje se maksimalno posvećuju zbližavanju sa korisnikom i svijetom u kojem se sami ne snalaze najbolje. U tom slučaju videći pratitelj nastoji korisnika što više uključiti u razne socijalne aktivnosti, pružiti pomoć prijevoza do raznih ustanova ( (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ured itd.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – pružiti pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koji žive sami i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi. Videći je pratitelj posebice koristan članovima koji stanuju u zabačenim dijelovima jer im se omogućuje realizacija obveza i potreba.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je sufinancirano od strane Eu također 487.920,00 kn. Trajanje projekta 08.01.2020.-08.01.2022.

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

 

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr .

Ophođenje sa slijepom osobom

lenta-1024x400

Slijepa osoba može obavljati sve radnje, uz stalnu provjeru napravljenog, s vremenom se stekne određena rutina. Ukoliko je potrebno pružiti podršku u pojedinoj aktivnosti slijepim osobama, nije moguće demonstrirati aktivnost tako da osoba gleda očima, već je potrebno taktilno upoznavanje aktivnosti, najbolje metoda je „ruka na ruci“.

Postoje situacije u kojima slijepa osoba ne može sama otkriti je li aktivnost dobro napravljena. Povratna informacija o uspješnosti mora biti taktično i diskretno
rečena: „Šminka ti se razmazala“ ili „Odjeća ti je uprljana“.

Pri upoznavanju prostora ili pri ponovnom dolaženju u isti prostor, slijepu je osobu
potrebno neizostavno upozoriti u situacijama kada su otvorena vrata i prozori, vrata od
ormara i ormarića koji su niski ili u visini glave te ih je teško detektirati. Prozor ili vrata smiju
biti otvoreni, no važno je da slijepa osoba to zna i zapamti.

Za slijepe osobe je važno da su predmeti uvijek na istom mjestu. Potrebno je obavijestiti slijepu osobu o promjenama u prostoru te ih detaljno i opisati.

Članovi Udruge slijepih Ogulin zadovoljni su uslugama koja im se pruža putem usluge videćeg pratitelja financiranog od strane Europske unije u iznosu od 487.920 kn iz Europskog socijalnog fonda, a ukupnog trajanja 24 mj. (08.01.2020.-08.01.2022.) Uz pomoć videćeg pratitelja, članove se uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pratnju liječniku, trgovinu, te sve ostale institucije koje su u određenom trenutku potrebne.

Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.)

Zašto slijepi nose tamne naočale?

lenta-1024x400

Kao odgovor na ovo pitanje, većina ljudi bi rekla da osobe s oštećenjem vida nose nijanse pa se ne ističu u društvenim okruženjima. Činjenica da bi zanemarivanje njihovih očiju moglo učiniti druge oko njih neugodno, potiče te ljude da štite oči iza tamnih naočala.

Iako je to jedan od razloga zašto slijepi ljudi nose sunčane naočale, to sigurno nije jedini.

Postoje ljudi koji su zakonito slijepi, ali imaju vrlo maleno vidno polje koje im omogućuje da vide u uskoj zoni (često poznatoj kao “tunelska vizija”). Posebne naočale pomažu tim osobama da se bolje usredotoče i daju detalje učinkovitije.

Osobe s oštećenjem vida nose sunčane naočale kako bi zaštitile svoje oči od jakog sunčevog svjetla i drugih izvora svjetlosti

Dok neki slijepi ljudi nose redovite nijanse koje blokiraju štetno UV zračenje i smanjuju intenzitet ambijentalnog osvjetljenja, drugi nose nijanse po narudžbi koje štite njihove oči od određenih boja kojima su njihove oči posebno osjetljive.

Slijepi pojedinci obično nose tamne nijanse i nose bijeli štapić, osobito dok prolazi kroz gužve.

Drugi razlog zašto slijepi ljudi nose naočale je obavijestiti druge na daljinu, pogotovo na prepunim javnim mjestima, da “imam malo / nimalo vida”. Naočale, zajedno s bijelim štapom koje obično nose, implicitno kaže da su drugi bili malo oprezniji oko njih.

Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.
Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).

Prilagodba slijepih i slabovidnih osoba

lenta-1024x400

Osjetilo vida dominantno je ljudsko osjetilo putem kojega dobivamo 85 % informacija i temelj je kognitivnog, motoričkog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Gubitkom vida nastaje određena neravnoteža u razvoju i funkcioniranju čovjeka. Oštećenje vida nije samo medicinski problem jer zahvaća cjelokupan razvoj i život pojedinca. Tijekom prilagodbe na oštećenje slijepe i slabovidne osobe stalno su izložene različitim psihološkim i socijalnim izazovima. Psihološki učinak oštećenja vida utječe na razvoj osobnosti, pojam o sebi, samopoštovanje, odnose s drugima, obrazovanje, socijalnu inkluziju, zapošljavanje itd., te ovisi o spletu mnogih varijabli: stupnju gubitka vida, dobi u kojoj je nastalo oštećenje, funkcionalnim obilježjima osoba, socijalnoj podršci, obrazovnim ustanovama, stavovima okoline i samoaktivnosti slijepe i slabovidne djece i odraslih osoba.

Slijepe i slabovidne osobe kod kojih je oštećenje nastupilo kasnije u životu gube svoj identitet zdrave i funkcionalne osobe u odnosu na one koje su rođene slijepe. Osobe s oštećenjem vida često imaju manje socijalnih iskustava i manju socijalnu mrežu, zbog negativnih stavova i stereotipa prema osobama s invaliditetom, a zbog poteškoća u mobilnosti i orijentaciji teže im je sudjelovati u socijalnim događanjima i održavati odnose s drugim ljudima. Slijepe i slabovidne osobe koje pohađaju samo specijalne škole slabije su prilagođene, pa je nužna socijalna inkluzija od najranije dobi. Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl… Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.
Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).

Provedba Eu projekta “Budi uz mene”

lenta-1024x400

Uz pomoć projekta “Budi uz mene” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Udruga slijepih Ogulin organizira dnevne aktivnosti koje su  prilagođene članovima  Udruge, kako bi im se povećala socijalna uključenost te unaprijedila kvaliteta života.

Udruga je prepoznala potrebu za organiziranjem dnevnih aktivnosti koja će ovim dosadašnjim projektom razvijati izvanistitucionalne usluge za  slijepe osobe. Korisnici projekta “Budi uz mene” se sve više uključuju u društveni život zajednice kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, kreativne, zabavne i rekreacijske aktivnosti, koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima te kroz njih imaju mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je od strane Eu sufinancirano također 487.920,00 kn.

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

 

Rad videćeg pratitelja Udruge slijepih Ogulin i provođenje programa “KROZ ŽIVOT ZAJEDNO”

          Rad Udruge slijepih Ogulin u znaku je svjetske pandemije virusa Covid – 19  duže od godinu dana i sve teže je razmišljati u okvirima  života kakav je bio prije pojave ove pandemije.

          Stoga su rad videćeg pratitelja i provođenje programa  “KROZ ŽIVOT ZAJEDNO” prilagođeni ovim uvjetima.

          Sve usluge videćeg pratitelja provode se na terenu u dogovoru sa korisnicima programa uz korištenje zaštitnih maski i dezinfekciju ruku,  vršimo pratnju i prijevoz unutar karlovačke županije na liječničke preglede, u nabavku namirnica i ostalih potrepština te u banku, javne gradske i ostale ustanove te u ustanove u karlovačkoj županiji.

          Obustavljena su sva okupljanja u prostoru naše Udruge slijepih Ogulin, a videći pratitelj uz pratnju i rad na terenu radi i u uredu Udruge.  

Rekreacija i slobodno vrijeme slijepih i slabovidnih osoba

lenta-1024x400

Većina aktivnosti zahtijeva minimalnu prilagodbu kako bi u njoj mogle sudjelovati i osobe s oštećenjem vida, što je odlična prilika da se ostvari socijalna interakcija osoba s oštećenjem vida s osobama koje vide. Obitelj i prijatelji često nenamjerno upadnu u zamku i dopuste osobi s oštećenjem vida da se povuče iz vanjskog svijeta i provodi vrijeme uz radio, TV ili pretražuje internet. Sve su to odlični oblici zabave i provođenja vremena, ali ne smiju postati jedini način provođenja slobodnog vremena. Osobe kod kojih je oštećenje vida nastupilo u odrasloj dobi često se iznenade kada otkriju da i dalje mogu uživati u različitim oblicima zabave u kojima su i prije sudjelovale kao npr. ples, koncerti i sport. Slabovidne su osobe zadovoljnije od slijepih osoba time koliko su uključene u različite aktivnosti. Osobe kod kojih je oštećenje vida nastupilo u odrasloj dobi izjavljuju da imaju više prilika za rekreaciju od osoba kod kojih je oštećenje nastupilo u djetinjstvu. Slijepi muškarci češće se uključuju u rekreaciju i razne aktivnosti od slijepih žena. Neki od članova Udruge slijepih Ogulin, svoju ljubav prema sportu nastavili su, bez obzira na svoju slabovidnost i sljepoću.

Sportska postignuća članova Udruge slijepih Ogulin:

Miljenko Vučić, paraolimpijac u paraatletici, sportaš s invaliditetom

2015.g. Svijetske igre za slijepe i slabovidne, srebrna medalja, Seoul

2016.g. Europsko prvenstvo, srebrna medalja, Grosseto

2016.g. Paraolimpijada, 6 mjesto, Rio

2018.g. Europsko prvenstvo, brončana medalja, Berlin

  1. Svijetsko prvenstvo, srebrna medalja, Dubai

Ljerka Volf: Ženska kuglačka reprezentacija slijepih i slabovidnih

  • Nastupila u 1. kuglačkoj ligi slijepih i slabovidnih u Hrvatskoj
  • Nekoliko međunarodnih kuglačkih turnira, Kranj gdje je osvojila srebro u svojoj kategoriji
  • Nastup u Sarajevu, Banja Luka, također međunarodni turniri
  • Kruna Europsko 2017. u Zagrebu, ekipno zlato

Milan Špehar, trkač maratonac, kandidat za reprezentaciju

Udruga slijepih Ogulin svojim članovima sportašima kao i ostalim članovima pruža uslugu pratnje i pomoći, uslugu prijevoza te pomoć u ostalim socijalnim aktivnostima. Usluge su financirane od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 487.920,00 kn u trajanju od 24 mjeseca, 08.01.2020.-08.01.2022.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr .

Europska unija i Udruga slijepih Ogulin

lenta-1024x400

Uz pomoć projekta “Budi uz mene” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Udruga slijepih Ogulin organizira dnevne aktivnosti koje su  prilagođene članovima  Udruge, kako bi im se povećala socijalna uključenost te unaprijedila kvaliteta života.

Udruga je prepoznala potrebu za organiziranjem dnevnih aktivnosti koja će ovim dosadašnjim projektom razvijati izvanistitucionalne usluge za  slijepe osobe. Korisnici projekta “Budi uz mene“  se sve više uključuju u društveni život zajednice kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, kreativne, zabavne i rekreacijske aktivnosti,iako smo svi puno oprezniji zbog novonastale situacije uzrokovane Covid virusom,  aktivnosti su primjerene njihovim interesima i sposobnostima te kroz njih imaju mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala.

Sve aktivnosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je od strane Eu sufinancirano također 487.920,00 kn.

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.