ESF program videći pratitelj

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

2014.-2020.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

NOSITELJ PROJEKTA –   UDRUGA SLIJEPIH OGULIN

NAZIV PROJEKTA – “BUDI UZ MENE”

Cilj projekta “Budi uz mene” je povećanje socijalne uključenosti i unaprijeđenje kvalitete

života slijepim osobama putem pružanja usluga videćeg pratitelja na području

grada Ogulina i općina Tounj, Plaški, Saborsko i Josipdol.

Vrijednost projekta: 487.920,00 kuna

Sufinanciranje od strane EU: 487.920,00 kuna

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Održivost rezultata bit će osigurana kroz nova partnerstva i projektne prijedloge koji će pomoći da se ne prekine dugogodišnji kontinuitet rada Udruge koja uspješno pomaže svojim članovima već više od 50 godina. Udruživanjem i suradnjom sa srodnim udrugama i organizacijama, usvajamo potrebna znanja i vještine, te apliciramo na natječaje EU fondova. Za osobe koje su sudjelovale u projektu i stekla nova znanja i vještine, osigurati ćemo sredstva iz drugih izvora, te ćemo ih nastojati zadržati u Udruzi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranice:

 http://www.strukturnifondovi.hr

NAJAVA: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

Kontakt: 047/522-104

email: udruga.slijepih.ogulin@gmail.com

email 2: udruga.slijepih.ogulin6@gmail.com