O nama

udruga-slijepih-ogulinUdruga slijepih Ogulin je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1955. godine koja provodi sveobuhvatni program čiji je cilj održiva socijalna integracija slijepih i slabovidnih osoba i drugih osoba oštećena vida, podizanje kvalitete njihova življenja u procesu starenja i senzibilizacija javnosti za sveukupne probleme slijepih i osoba oštećena vida.

Udruga slijepih Ogulin program provodi na području Grada Ogulina, općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko, te surađuje sa srodnim udrugama na području Republike Hrvatske.