Prva godina provedbe

Potpisan je ugovor o provedbi 1. godine provedbe „ Institucionalne
podrške stabilizaciju i/ili razvoj udruga osoba s invaliditetom koji
djeluje na lokalnoj razini (IP_23_4_OSI), financirana je od strane
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i predstavlja specifičan
dio Programa financiskih oblika podrške kojima se ciljano na
trogodišnji rok , ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju
udruga.

Osnovni elementi programa Institucionalne podrške usmjereni su na zadržavanje zaposlenih
stručnih osoba u udruzi koji će nastaviti rad na unapređenju razvoja organizacije i financijske
održivosti , povećanje broja članova, povećanjem broja volontera uključenih u aktivnosti
udruge , uspostavljanje suradnje i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnog
društva u Republici Hrvatskoj , odnosno međusektorskom suradnjom te općenito
povećenjam utjecaja udruge u lokalnoj zajednici.

Udruga slijepih Ogulin koristi financisku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog
društva od 01.siječnja 2024. godine.
Sadžaj ove web objave u isključivoj je odgovornosti Udruge slijepih Ogulin.

Provođenje edukacije u ERKS Premantura

Djelatnice Udruge slijepih Ogulin Katarina Belobrajdić Vučić i Ana Kolaković prisustvovale su edukaciji Hrvatskog saveza slijepih koji je organiziro edukaciju /izobrazbu upravljačkih i operativnih predstavnika temeljnih udruga Članica s ciljem prijenosa specifičnih znanja u području u kojem djeluju Hrvatski savez slijepih i njegove temeljne udruge Članice, te koja se je održala u ERKS Premantura od 04. rujna 2023. do 06. rujna 2023. godine.

Program “Otvorena vrata” financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne poilitike.

Sadržaj ove web objave u isključivoj je odgovornosti Udruge slijepih Ogulin i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike .

(Untitled)

Provođenje treće godine programa “Otvorena vrata”

Početkom lipnja ove godine započelo je provođenje treće, završne godine programa “Otvorena vrata koja se provodi od 01. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Program se financira sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike .

Cilj programa se provodi kroz rad osobnih asistenata koji su na raspolaganju svim članovima Udruge slijepih Ogulin u vidu pomoći u svakodnevnom životu i za potrebe pratnje i prijevoza unutar karlovačke županije prilikom odlaska liječniku, u trgovinu, banku, na tržnicu te u ostale ustanove i potrebe članova .

Krajem rujna započeli smo sa podjelom tiflotehničkih pomagala koji su putem ovog programa osigugurani našim članovima .

Zapošljavanje i socijalna uključenost slijepih osoba

lenta-1024x400

Danas se nerijetko može čuti izjava: „Danas svi teško ili nikako ne pronalaze posao, što onda očekuju osobe s invaliditetom?“ Ovakve rečenice, bile one tihi unutarnji glas ili izgovorene, razotkrivaju pravi opseg opasnosti od nejednakog tretmana, segregacije i diskriminacije osoba s invaliditetom, uključujući i osobe s oštećenjem vida. Naime, pravo na rad temeljno je ljudsko pravo i kao takvo ne može se u većoj ili manjoj mjeri dodijeliti određenoj društvenoj kategoriji. Budući da kao osnovno ljudsko pravo pripada svakom čovjeku bez iznimke, jasno nam je da je ovakvo razmišljanje samo pokušaj racionaliziranja i opravdanja duboko nepravednih društvenih trendova te je kao takvo diskriminirajuće i neprihvatljivo. Mnogi poslodavci gaje predrasude o slabijem radnom potencijalu ove populacije ili neutemeljena uvjerenja o njihovom čestom pobolijevanju i izostajanju s posla u odnosu na druge zaposlenike. Posljedica spomenutih predrasuda jest porazna činjenica da su osobe s oštećenjem vida iz perspektive poslodavaca pri dnu ljestvice poželjnih radnika te se nalaze među najteže zapošljavanom populacijom čak i unutar skupine osoba s invaliditetom.

Većina slijepih osoba bavi se predviđenim zanimanjima poput telefonista, masera i fizioterapeuta..

Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .
(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).

Ophođenje sa slijepom osobom

lenta-1024x400

Slijepa osoba može obavljati sve radnje, uz stalnu provjeru napravljenog, s vremenom se stekne određena rutina. Ukoliko je potrebno pružiti podršku u pojedinoj aktivnosti slijepim osobama, nije moguće demonstrirati aktivnost tako da osoba gleda očima, već je potrebno taktilno upoznavanje aktivnosti, najbolje metoda je „ruka na ruci“.

Postoje situacije u kojima slijepa osoba ne može sama otkriti je li aktivnost dobro napravljena. Povratna informacija o uspješnosti mora biti taktično i diskretno
rečena: „Šminka ti se razmazala“ ili „Odjeća ti je uprljana“.

Pri upoznavanju prostora ili pri ponovnom dolaženju u isti prostor, slijepu je osobu
potrebno neizostavno upozoriti u situacijama kada su otvorena vrata i prozori, vrata od
ormara i ormarića koji su niski ili u visini glave te ih je teško detektirati. Prozor ili vrata smiju
biti otvoreni, no važno je da slijepa osoba to zna i zapamti.

Za slijepe osobe je važno da su predmeti uvijek na istom mjestu. Potrebno je obavijestiti slijepu osobu o promjenama u prostoru te ih detaljno i opisati.

Članovi Udruge slijepih Ogulin zadovoljni su uslugama koja im se pruža putem usluge videćeg pratitelja financiranog od strane Europske unije u iznosu od 487.920 kn iz Europskog socijalnog fonda, a ukupnog trajanja 24 mj. (08.01.2020.-08.01.2022.) Uz pomoć videćeg pratitelja, članove se uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pratnju liječniku, trgovinu, te sve ostale institucije koje su u određenom trenutku potrebne.

Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.)

Zašto slijepi nose tamne naočale?

lenta-1024x400

Kao odgovor na ovo pitanje, većina ljudi bi rekla da osobe s oštećenjem vida nose nijanse pa se ne ističu u društvenim okruženjima. Činjenica da bi zanemarivanje njihovih očiju moglo učiniti druge oko njih neugodno, potiče te ljude da štite oči iza tamnih naočala.

Iako je to jedan od razloga zašto slijepi ljudi nose sunčane naočale, to sigurno nije jedini.

Postoje ljudi koji su zakonito slijepi, ali imaju vrlo maleno vidno polje koje im omogućuje da vide u uskoj zoni (često poznatoj kao “tunelska vizija”). Posebne naočale pomažu tim osobama da se bolje usredotoče i daju detalje učinkovitije.

Osobe s oštećenjem vida nose sunčane naočale kako bi zaštitile svoje oči od jakog sunčevog svjetla i drugih izvora svjetlosti

Dok neki slijepi ljudi nose redovite nijanse koje blokiraju štetno UV zračenje i smanjuju intenzitet ambijentalnog osvjetljenja, drugi nose nijanse po narudžbi koje štite njihove oči od određenih boja kojima su njihove oči posebno osjetljive.

Slijepi pojedinci obično nose tamne nijanse i nose bijeli štapić, osobito dok prolazi kroz gužve.

Drugi razlog zašto slijepi ljudi nose naočale je obavijestiti druge na daljinu, pogotovo na prepunim javnim mjestima, da “imam malo / nimalo vida”. Naočale, zajedno s bijelim štapom koje obično nose, implicitno kaže da su drugi bili malo oprezniji oko njih.

Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl.. Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.
Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).

Prilagodba slijepih i slabovidnih osoba

lenta-1024x400

Osjetilo vida dominantno je ljudsko osjetilo putem kojega dobivamo 85 % informacija i temelj je kognitivnog, motoričkog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Gubitkom vida nastaje određena neravnoteža u razvoju i funkcioniranju čovjeka. Oštećenje vida nije samo medicinski problem jer zahvaća cjelokupan razvoj i život pojedinca. Tijekom prilagodbe na oštećenje slijepe i slabovidne osobe stalno su izložene različitim psihološkim i socijalnim izazovima. Psihološki učinak oštećenja vida utječe na razvoj osobnosti, pojam o sebi, samopoštovanje, odnose s drugima, obrazovanje, socijalnu inkluziju, zapošljavanje itd., te ovisi o spletu mnogih varijabli: stupnju gubitka vida, dobi u kojoj je nastalo oštećenje, funkcionalnim obilježjima osoba, socijalnoj podršci, obrazovnim ustanovama, stavovima okoline i samoaktivnosti slijepe i slabovidne djece i odraslih osoba.

Slijepe i slabovidne osobe kod kojih je oštećenje nastupilo kasnije u životu gube svoj identitet zdrave i funkcionalne osobe u odnosu na one koje su rođene slijepe. Osobe s oštećenjem vida često imaju manje socijalnih iskustava i manju socijalnu mrežu, zbog negativnih stavova i stereotipa prema osobama s invaliditetom, a zbog poteškoća u mobilnosti i orijentaciji teže im je sudjelovati u socijalnim događanjima i održavati odnose s drugim ljudima. Slijepe i slabovidne osobe koje pohađaju samo specijalne škole slabije su prilagođene, pa je nužna socijalna inkluzija od najranije dobi. Udruga slijepih Ogulin želi svojim članovima pružiti što veću socijalnu uključenost putem projekta kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, gdje uz pomoć videćeg pratitelja, članove uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti, ali i pruža pomoć videćeg pratitelja prilikom odlaska na liječničke preglede, trgovinu, banku i sl… Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, u trajanju od 24 mj, tj. 08.01.2020.-08.01.2022.
Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin).

Provedba Eu projekta “Budi uz mene”

lenta-1024x400

Uz pomoć projekta “Budi uz mene” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Udruga slijepih Ogulin organizira dnevne aktivnosti koje su  prilagođene članovima  Udruge, kako bi im se povećala socijalna uključenost te unaprijedila kvaliteta života.

Udruga je prepoznala potrebu za organiziranjem dnevnih aktivnosti koja će ovim dosadašnjim projektom razvijati izvanistitucionalne usluge za  slijepe osobe. Korisnici projekta “Budi uz mene” se sve više uključuju u društveni život zajednice kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, kreativne, zabavne i rekreacijske aktivnosti, koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima te kroz njih imaju mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je od strane Eu sufinancirano također 487.920,00 kn.

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

 

Europska unija i Udruga slijepih Ogulin

lenta-1024x400

Uz pomoć projekta “Budi uz mene” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Udruga slijepih Ogulin organizira dnevne aktivnosti koje su  prilagođene članovima  Udruge, kako bi im se povećala socijalna uključenost te unaprijedila kvaliteta života.

Udruga je prepoznala potrebu za organiziranjem dnevnih aktivnosti koja će ovim dosadašnjim projektom razvijati izvanistitucionalne usluge za  slijepe osobe. Korisnici projekta “Budi uz mene“  se sve više uključuju u društveni život zajednice kroz uključivanje u obrazovne, kulturne, kreativne, zabavne i rekreacijske aktivnosti,iako smo svi puno oprezniji zbog novonastale situacije uzrokovane Covid virusom,  aktivnosti su primjerene njihovim interesima i sposobnostima te kroz njih imaju mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala.

Sve aktivnosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je od strane Eu sufinancirano također 487.920,00 kn.

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

Kako slijepi i slabovidni vide i osjete ljepotu?

lenta-1024x400

…Cvrkut ptica, miris svježe pečenih kolača, osjećaj kad nas trava miluje po stopalima… Sve su to one male stvari na koje često ne obraćamo pozornost, a koje život čine ljepšim. Upravo u takvim iskustvima slijepi ljudi vide ljepotu…

Evo što kažu neki:

…Kada zatvorim oči vidim nježno svjetlo. Nemam koncept boja. Ljepota za mene znači jednostavne stvari. Otvoriti oči ujutro, slušati ptice kako pjevaju, znati da sam živ…

…. Za mene je ljepota karakter, osobnost, odnosno kakva je neka osoba. Ljepota nekih ljudi ogleda se u načinu na koji se ponašaju, kako brinu o meni. Imam troje djece i oni su lijepi. Nisam ih nikada vidjela, ali oni su ja i divni su…

…Ljepota je iskustvo. Osjećaj toplog vjetra na koži. Gubitak vida je blagoslov. Više me ne zanima koje je netko nacionalnosti, je li visok ili nizak. Osoba je lijepa kada je iskrena prema sebi…

… Odlazak na plažu i sjedenje na obali. Samo zamišljanje kako izgleda ocean ili nebo…

Kako bi svojim članovima i korisnicima omogućili da vide i osjete ljepotu, Udruga slijepih Ogulin im pruža uslugu videćeg pratitelja koji im pomaže u različitim socijalnim aktivnostima, odlazak liječniku, stomatologu, ljekarne, trgovine, knjižnicu i sl, ali i pomoć pri obavljanju administrativnih poslova. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 487.920,00 kn u trajanju 24 mjeseca, 08.01.2020.-08.01.2022.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr .