Rad Udruge slijepih Ogulin u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj virusom COVID-19 – travanj

lenta

U našoj Udruzi slijepih Ogulin sve aktivnosti su stale  do daljnjega zbog izvanredne situacije uzrokovane virusom COVID-19 , te  radimo od kuće, putem interneta , odrađujemo online  sastanke i dogovaramo se o rasporedu održavanja aktivnosti, a sve ostale usluge na terenu svode se samo na najnužnije potrebe članova za pomoć u nabavci hrane i lijekova.

           Dobili smo upute za rad od Hrvatskog saveza slijepih te primili na uvid i upute pučke pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom da obustavimo sva druženja u udruzi, a videćim pratiteljima se ograničava rad samo za najnužnije potrebe članova za nabavku hrane i lijekova i da se ne obavljaju nikakve aktivnosti ni odlasci van grada što je uslijedilo ubrzo nakon ovih uputa kada je izdana zabrana kretanja van mjesta stalnog prebivališta.

          Praktički istovremeno su obustavljeni svi redovni liječnički pregledi u Domu zdravlja i u bolnicama u našoj županiji.

          Obavijestili smo odmah članove o novonastaloj situaciji i oni su to mirno prihvatili budući da je prosječna starost naših članova 70 godina i svjesni su da je rizik od zaraze za njih posebno velik.

          Članovi traže pomoć za dostavu lijekova, hrane i drugih potrepštinama koje su im neophodne za život , a naši videći pratitelji su im na usluzi  24 sata tijekom dana i vikendima po potrebi , a dosta ima upita putem telefona  tako da na taj način informiramo članove i pružamo im moralnu podršku.

Udruga slijepih Ogulin provodi dvogodišnji EU projekt „Budi uz mene“

Vrijednost projekta: 487.920,00 kn

Sufinanciranje od strane EU: 487.920,00

Trajanje projekta: 08.01.2020.-08.01.2022.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.