Koliko znamo o definicijama oštećenja vida?

lenta-1024x400

O DEFINICIJAMA OŠTEĆENJA VIDA IZ KNJIGE „OŠTEĆENJA VIDA – biopsihosocijalni aspekti”, Vladimir Stančić, 1991.:

Veličina oštećenja vida obično se izražava ostatkom oštrine vida i ostatkom širine vidnog polja.
Za ispitivanje oštrine vida najčešće se koriste Snellove tablice za pokus vida.
Snellenova tablica sastoji se od stanovitog broja redaka slova, a svaki je redak sastavljen od jednako velikih slova. Broj uz pojedini redak označava udaljenost u metrima na kojoj osoba normalnog vida treba pročitati pojedino slovo iz tog retka pod kutom od 5 minuta širine i visine slova. Oštrina vida izračunava se prema for­muli V= d/D (V označava visus, oštrinu vida, d udaljenost s koje se može pro­čitati određeni redak tablice, a D udaljenost s koje normalni čitač može pročitati slo­va iz određenoga retka).
Normalna oštrina vida iznosi 6/6 = 1,0, što znači da osoba s udaljenosti od 6 metara može pročitati onaj redak tablice koji je označen brojem 6.
Ako osoba pročita redak slova označen sa 60 to znači da je oštrina vida smanjena, V= 6/60 = 0,10, dakle postoji 10% ostatka vida.
Ako neka osoba ne može pročitati ni najveća slova s udaljenosti od 6 metara, tada je treba približavati tablici na 5,4,3 m, sve do 0,5, pa se onda utvrđuje da ima oštrinu vida 5/60, ili 4/60,3/60 itd.

Slabovidnost

I. kategorija: osobe koje na boljem oku, s korekcijom ili bez korekcije, imaju ostatak vida od 6/18 (0,3) do 6/60 (0,1);
II. kategorija: osobe koje na boljem oku, s korekcijom ili bez korekcije, imaju ostatak vida od 6/60 (0,1) do 3/60 (0,05);

Sljepoća

III. kategorija: osobe koje na boljem oku, s korekcijom ili bez korekcije, imaju ostatak vida od 3/60 (0,05) do 1/60 (0,02);
IV. kategorija: osobe koje na boljem oku, s korekcijom ili bez korekcije, imaju ostatak vida od 1/60 (0,02) do osjeta svjetla s korekcijom ili bez ko­rekcije;
V. kategorija: sljepoća (amaurosis).
Slabovidnom se smatra i osoba koja na boljem oku ima suženo vidno polje oko fiksacijske točke na 20 stupnjeva ili manje, bez obzira na ostatak oštrine vida.
Slijepom se smatra osoba koja na boljem oku ima suženo vidno polje na 5 stup­njeva oko fiksacijske točke.
Ostatak vida ne smije se zamijeniti s uspješnošću vida. Ima osoba, s većim stupnjem slabovidnosti koja mogu uspješnije iskoristiti svoj vid nego neke slabovidne osobe s većim ostatkom vida.

Uz razne poteškoće na koje nailaze, članovi Udruge slijepih Ogulin žele što duže koristiti uslugu videćeg pratitelja koja je financirana od strane Europske unije u iznosu od 487.920,00 kn iz Europskog socijalnog fonda, a ukupnog trajanja 24 mj, 08.01.2020.-08.01.2022.
Uz pomoć videćeg pratitelja, članove se uključuje u razne kulturne i obrazovne aktivnosti ali i pratnju liječniku, trgovinu, te sve ostale institucije koje su u određenom trenutku potrebne.

Za više informacija o Eu fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr , www.esf.hr .
(Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin.)
IMG-375b0a08f02bbbf91a5a7527d9c16f19-V IMG-3185e146424a47a341052c0034e1f8cf-V

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.