Kako povećati kvalitetu života slijepih osoba?

lenta-1024x400

Rezultati istraživanja pružaju jasnu predodžbu o sociodemografskim obilježjima slijepih

osoba i njihovoj procjeni vlastite kvalitete života. Iako je riječ o skupini koja je po svojim

obilježjima značajno heterogena, rezultati dobiveni  istraživanjem jasno ukazuju na

potrebe ove višestruko ranjive skupine.

 

Preporuke za povećanje kvalitete života slijepih osoba su:

Potrebno je provesti detaljnije analize povezanosti pojedinih varijabli obuhvaćenih istraživanjem

i usporedba razlika u procjeni kvalitete života prema pojedinim kvalitativnim i

kvantitativnim čimbenicima

Nužno je isticati važnosti samoprocjene kvalitete života u istraživanjima sličnima ovome

Značajno je u istraživanjima uzeti u obzir dokazanu višestruku ranjivosti

ove ranjive skupine

Kontinuirano postoji potreba za kreiranjem, evaluacijom i prilagodbom javnih politika iz

domena života slijepih osoba (pristupačnost, zdravstvo, zapošljavanje, socijalne politike,

itd.) koje prepoznaju višestruku ranjivost i dovoljno se adekvatno i održivo bave ključnim

“slabim točkama” na koje je potrebno djelovati da se unaprijedi kvaliteta života ove

populacije.

 

Udruga slijepih Ogulin uz pomoć projekta kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, pruža svojim članovima potporu u različitim socijalnim aktivnostim, gdje se maksimalno posvećuju zbližavanju sa korisnikom i svijetom u kojem se sami ne snalaze najbolje. U tom slučaju videći pratitelj nastoji korisnika što više uključiti u razne socijalne aktivnosti, pružiti pomoć prijevoza do raznih ustanova ( (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ured itd.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – pružiti pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koji žive sami i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi. Videći je pratitelj posebice koristan članovima koji stanuju u zabačenim dijelovima jer im se omogućuje realizacija obveza i potreba.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 487.920,00 kn, dok je sufinancirano od strane Eu također 487.920,00 kn. Trajanje projekta 08.01.2020.-08.01.2022.

 Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge slijepih Ogulin. 

Za više informacija o EU fondovima, molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr .

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.